IMG_2986

Visste du att våra kroppars rena materia ryms på ett knappnålshuvud, resten är energi i ständig rörelse som vi uppfattar med vår mänskliga perceptionsförmåga som något materiellt. Det är likadant med allt fysiskt runt omkring oss.

Om man vet att det är så, så blir det så intressant och tanke-kittlande att fundera över var börjar och slutar jag, var börjar och slutar du? Energier som möts, går in och ur varann, som rör varann, som ger god eller dålig energi, som vidgar oss eller krymper vårt utrymme.

Det blir så enkelt att förstå då hur ett rum kan lysas upp när en underbar människa kommer in i rummet.

Det blir så enkelt att förstå hur ett rum töms på syre när det kommer in någon med negativ energi.

Hur mycket viktigare blir det inte då, att omge sig med människor som har en energi som ger harmoni, lugn, glädje, kärlek osv.

Hur mycket viktigare är det då inte att vi själva anstränger oss, tränar oss på att själva dela med oss av detta?

Kärlek föder mer kärlek, börjar man ge så vill man inte sluta. Resultaten är blixtsnabba men du får kanske inte tillbaka från de du förväntat dig.

Att inte förvänta sig har också visat mig är det bästa sättet för mig att växa, leva ett inre gränslöst liv.

Jag hakar inte upp mig, jag väntar inte på att få något tillbaka. Jag lever, jag ger för att jag vill, punkt.

Jag snålar inte med mig själv därför att jag förstår att den kärlek jag har att ge är viktig för andra att få ta emot.

Jag behövs för att jag ÄR kärlek, du behövs för att du ÄR kärlek. Slå ihop oss två så förstår du bara där vilken effekt du och jag har när vi ger av de vi ÄR = KÄRLEK!

 

Eftersom det är så mycket knäppt som försiggår i vår värld och så mycket saker som man inte fattar, så är det ännu viktigare att visa kärlek, leva och vara kärlek. Vi kan inte predika för andra hur de ska göra men vi kan utgå från oss själva och börja där!

Precis som det egentligen inte finns någon klar gräns mellan vad som är du och vad som är jag, så finns det heller ingen gräns i hur mycket kärlek som finns, den är ovillkorlig och den är gränslös,

 

Nu sprider vi ännu mer, kom igen! ——–KÄRLEK <3!

Kram från mig <3

©Charlotte Sander och relationsexperten.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>