Del 6: Ett Helt liv ska Knöas in mellan 30-40!

Jag märker en stress hos relativt unga människor idag och det är en stress som verkar accelerera. Det är åren mellan cirka 30-40. Man har skaffat boende tillsammans och man har kanske hunnit få barn. Samtidigt med att man startat … Read More